Sprawozdanie z działalności statutowej i organizacyjnej Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego w 2011 roku.

(marzec  2011 - marzec  2012)

    W dniu 5 marca 2011 roku, odbyło się Zebranie Założycielskie STH, na którym dokonano wyboru władz stowarzyszenia I kadencji. Skład Zarządu STH przedstawia się następująco:

Prezes – Bogdan Kuć

Wiceprezes – Adam Wiącek

Sekretarz – Katarzyna Gochna

Skarbnik – Anna Zdanowicz

oraz członkowie: Wanda Zdanowicz, Janusz Sierhej, Zenon Sienkiewicz.

    Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej w osobach: Dariusz Kraszewski- przewodniczący i członkowie: Waldemar Gołębiewski i Jarosław Prażmowski.

Na Zebraniu Założycielskim było 16 członków- założycieli.

    W okresie sprawozdawczym (III 2011 – III 2012) Zarząd STH zbierał się na posiedzeniach roboczych 6 razy.

    W tym czasie do STH zapisało się ośmiu nowych członków. Ostatecznie liczba członków wynosi 24.

    W działalności STH za okres sprawozdawczy priorytetową sprawą była jego  rejestracja w KRS.  Niestety sprawa ta ciągnęła się aż do 7 października 2011 r., kiedy nastąpił długo oczekiwany wpis. W między czasie trzykrotnie uzupełniano dokumenty. Dwukrotnie prezes STH pisał podanie o przyśpieszenie sprawy. Pozostałe dokumenty, potrzebne do funkcjonowania STH uzyskano: REGON 24 października, rachunek w Banku Spółdzielczym  w Mińsku Mazowieckim – 3 listopada, NIP – 10 listopada 2011 r.

1. Udział członków STH w uroczystościach patriotycznych i państwowych w okresie sprawozdawczym.   

♦       W dniu 27 marca 2011 roku, w Dębem Wielkim obchodzono uroczyście 180- tą rocznicę bitwy pod Dębem Wielkim. Bitwa ta miała miejsce w czasie Powstania Listopadowego, w dniu 31 marca 1831 r. W uroczystości wzięli udział członkowie STH: Władysław Kulma i prezes Bogdan Kuć.  W czasie tej uroczystości komendant główny ŻW generał brygady Mirosław Rozmus wraz z prezesem Stowarzyszenia ŻW „Żandarm” pułkownikiem rezerwy Janem Skośkiewiczemwręczyli dyplomy i ryngrafy przyznane uchwałą Stowarzyszenia ŻW „Żandarm” osobom, szkołom patronackim formacji i organizacjom pozarządowym. Wśród wyróżnionych był również Bogdan Kuć (prezes STH), który wspólnie z Janem Majszykiem przygotował na 180 rocznicę bitwy pod Dębem Wielkim publikację pt: „Dębe Wielkie i okolice w czasie Powstania Listopadowego”.

 ♦     W dniu 4 kwietnia 2011 roku, miały miejsce w Mińsku Mazowieckim obchody Dnia Katyńskiego. Rozpoczęły się o godz. 12.30  mszą świętą w kościele pw. NNMP. Następnie udali się wszyscy przed budynek GM nr 3, gdzie odsłonięto kamień z tablicą ku czci podinspektora policji, Bolesława Kusińskiego, zamordowanego przez sowietów w Twerze, oraz zasadzono Dąb Pamięci. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawiciela Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacka Polańczyka, jak również przedstawicieli duchowieństwa, policji, wojska oraz lokalnego samorządu. W czasie uroczystości uhonorowano Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, przyznawanymi przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  zasłużone osoby z terenu powiatu mińskiego.  Wśród odznaczonych byli dwaj członkowie STH .  Janusz Kuligowski , który otrzymał złoty medal  i  Bogdan Kuć – prezes STH, który otrzymał srebrny medal. Na uroczystości był również trzeci członek STH Jerzy Jackiewicz.

♦     W dniu 15 maja 2011 roku, członkowie STH Władysław Kulma i prezes Bogdan Kuć byli współorganizatorami uroczystości odsłonięcia pomnika poległych żołnierzy polskich z czasów Powstania Listopadowego, którzy polegli w potyczce z Rosjanami w dniu 18 lutego 1831 roku, w Cygance. Obaj byli inicjatorami całego przedsięwzięcia, które rozpoczęło się jeszcze w lecie 2010 roku. Prezes STH na tą uroczystość przygotował również wystawę historyczną poświęconą walkom narodowowyzwoleńczym, która miała miejsce w szkole podstawowej w Cygance. Eksponaty pochodziły z prywatnych zbiorów prezesa Bogdana Kuć.  Ponadto na tą uroczystość STH wydało okolicznościową pocztówkę z widokiem pomnika poległych żołnierzy. Fotografie na pocztówkę wykonał Piotr Wsilkowski. Pocztówkę ufundował anonimowy darczyńca.  Na uroczystości byli jeszcze inni członkowie STH: Janusz Kuligowski i Andrzej Plichta.    

 ♦     W dniu 15 sierpnia 2011 r. prezes Bogdan Kuć brał udział w uroczystości poświęcenia  nowo wybudowanego grobu zamordowanych żołnierzy AK w Kątach Boruczy. W połowie lipca 1944 roku, wycofujące się na zachód pod naporem Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego wojska niemieckie zaczęły zajmować nasze okolice. W dniu 22 lipca 1944 roku, oddział niemiecki zajął wieś Kąty Borucza. W stodole u państwa Krysików Niemcy ulokowali swój sztab. W tym czasie na terenie powiatu mińskiego, który w tym czasie nosił kryptonim „Jamnik” zarządzona została akcja „Burza”. Miała ona na celu atakowanie wycofujących się oddziałów wojsk niemieckich oraz zajmowanie opuszczonych przez nich terenów. Tego właśnie dnia Niemcy przywieźli do Kątów Boruczy dwóch żołnierzy AK, których pochwycili gdzieś w okolicy. Niestety nieznane są ich imiona i nazwiska. Żołnierzom tym, skrępowano ręce drutem kolczastym. Po krótkim przesłuchaniu rozstrzelano ich o godzinie 21.00.  Pochowani zostali na miejscu.

 ♦     W Święto Niepodległości, w dniu 11 listopada,  uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą świętą za Ojczyznę, którą odprawiono w kościele w Stanisławowie. Następnie poczty sztandarowe, kombatanci , druhowie z OSP, harcerze, przedstawiciele władz gminnych i pozostali uczestnicy przemaszerowali pod pomnik niepodległości, koło Gminnego Ośrodka Kultury. Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego i przemówieniu wójta Wojciecha Witczaka, Bogdan Kuć – prezes STH wspólnie z harcerzami ze szkoły podstawowej w Stanisławowie przeprowadził Apel Poległych. W między czasie złożono pod pomnikiem wiązanki kwiatów. W imieniu STH wiązankę złożył Leszek Gańko.  Następnie wszyscy udali się pod drugi  pomnik z lat 1939-1945, gdzie również złożono kwiaty.  
    Po uroczystościach oficjalnych po pomnikami, można było obejrzeć wystawę historyczną dotyczącą walk narodowowyzwoleńczych, która miała miejsce w sali audiowizualnej gimnazjum a przygotowana została przez Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne. Wystawę przygotowali: Agnieszka Badura, Tomasz Czajkowski, Bogdan Kuć i grupa harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie.  Eksponaty pochodziły z prywatnych zbiorów prezesa, Bogdana Kuć. 

2. Kwesta na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku.

    STH było inicjatorem i głównym organizatorem kwesty jaka została przeprowadzona w dniu 1 listopada na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku. W kweście wspólnie członkami STH kwestowali druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Pustelniku i Ładzyniu, nauczyciele i uczniowie ze szkół w Stanisławowie i Pustelniku, młodzież z Pustelnika i Stanisławowa, harcerze, radni: powiatu mińskiego i gminy Stanisławów, sołtysi, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. Łącznie ponad 60 osób. Należy wspomnieć o druhach z OSP Pustelnik, którzy mieli największą liczbę kwestujących a prezes Waldemar Gołębiewski był odpowiedzialny za kwestę w Pustelniku. Natomiast za kwestę w Stanisławowie odpowiedzialny był prezes STH Bogdan Kuć. Kwesta przyniosła dochód w wysokości 3800 zł i 20 groszy oraz 20 centavos brazylijskich.

3. Konkurs historyczny

    W pierwszych dniach czerwca 2011 roku, STH zorganizowało konkurs historyczny w szkole podstawowej w Stanisławowie, który przygotowały: nauczycielka historii  Joanna Rastawicka i dyr. Wanda Zdanowicz. Nagrodzono 4 uczniów. Nagrody wręczył prezes STH Bogdan Kuć podczas Festynu Rodzinnego  w dniu 12 czerwca 2011 roku. Nagrody: kaski i ochraniacze ufundowała LGD Ziemi Mińskiej oraz Bogdan Kuć, który ofiarował na ten cel książki swojego autorstwa: „90 lat OSP w Stanisławowie”, „Dębe Wielkie i okolice w sierpniu 1920 roku” oraz „Z dziejów Cyganki”. Razem 12 sztuk.

4.  Publikacje.

    W maju 2011 r. wydano pocztówkę z widokiem pomnika  i trzech krzyży w Cygance upamiętniającą poległych powstańców listopadowych poległy w potyczce z Rosjanami w dniu 18 lutego 1831 r. w Cygance.  Nakład pocztówki liczył 300 sztuk. Druk pocztówki sfinansował anonimowy darczyńca.

    Poza tym od marca 2011 roku, do marca 2012 roku, trwały prace przy zbieraniu materiałów do publikacji, która będzie wydana w formie albumu pt. „Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów”. Album będzie zawierał  fotografie i opisy  ponad 170 krzyży i kapliczek ze wspomnianego terenu. Fotografie do albumu wykonali: Jerzy Jackiewicz (3-Borek Czarniński, Szymankowszczyzna i Czarna), Piotr Wasilkowski (6-Cisówka, Choiny, Łęka, Pustelnik, Goździówka, Zawiesiuchy) i Bogdan Kuć pozostałe 20 miejscowości. Wiadomości zebrali: Jerzy Jackiewicz z 3 miejscowości a Bogdan Kuć z 26 miejscowości, który również opracował całość albumu. Obecnie album jest w fazie składania komputerowego i przygotowania do druku.

 

5.  Renowacja nagrobków

Prezes STH Bogdan Kuć wraz z pracownikiem Urzędu Ochrony Zabytków Cezarym Ostasem i księdzem Henrykiem Drożdżem,  proboszczem parafii Stanisławów w dniu 16 grudnia 2011 roku, dokonali wyboru 4 zabytkowych nagrobków znajdujących na cmentarzu w Stanisławowie, które na wniosek księdza proboszcza jako właściciela terenu wpisane zostały do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Są to:

1. Anioł rodziny Masłowskich z 1916 r.

2. Nagrobek Ludwiki z Kostrzębskich Skuzy 1902 r.

3. Witalisa Radońskiego 1900 r.

4. Katarzyny z Rozbickich Gawron 1917 r.

  Natomiast wniosek o wpis 7 zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu w Pustelniku obecnie znajduje się w Ministerstwie Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, do rozpatrzenia.

Zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Pustelniku to:

1. Onufrego Szabuniewicza  1864 r.

2. Konstancji z Sierzputowskich Szabuniewicz 1871 r.

3. Albina Józefa Kuleszy   1872 r.

4. Tekli ze Zgubowskich Budynowicz    1887 r.

5. Teofili z Tacikowskich – Kraszewskiej-Walewskiej 1912 r.

6. Cypryana Jana Olędzkiego 1905 r.

7. Maryanny z Humięckich Wnorowskiej  1856 r.

Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne posiada stronę internetową pod adresem (www.historia.stanislawow.com), którą stworzył i prowadzi wiceprezes Adam Wiącek.

                                                                                                          Prezes

                                                                                                      Bogdan Kuć