Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i statutowej STH. kwiecień 2012 - kwiecień 2013

W okresie sprawozdawczym (IV 2012 – IV 2013) Zarząd STH zbierał się na posiedzeniach roboczych 7 razy.

W tym czasie do STH zapisało się 4 nowych członków. Ostatecznie liczba członków wynosi 28.

1. Udział członków STH w uroczystościach patriotycznych i państwowych w okresie sprawozdawczym.

♦ W dniu 6 maja 2012 roku, strażacy z gminy Dębe Wielkie obchodzili uroczyście dzień św. Floriana. Obchody odbyły się w miejscowości Cyganka. Rozpoczęły się mszą świętą, którą odprawiono w sąsiedniej wsi Żuków, skąd następnie druhowie przemaszerowali na teren OSP Cyganka. Na placu przy remizie odbyły się główne obchody uroczystości, w trakcie których odznaczono wielu druhów. Po głównych uroczystościach można było obejrzeć pokaz sprzętu strażackiego oraz akcje ratowniczo-gaśnicze które miały miejsce na terenie boiska przy szkole podstawowej w Cygance. W między czasie nieco zziębnięci widzowie mogli posilić się gorącą grochówką. W uroczystości uczestniczyli dwaj zaproszeni członkowie STH Władysław Kulma i Bogdan Kuć.

♦ W Święto Niepodległości, w dniu 11 listopada, uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą świętą za Ojczyznę, którą odprawiono w kościele w Stanisławowie. Następnie poczty sztandarowe, kombatanci, druhowie z OSP, harcerze, przedstawiciele władz gminnych i pozostali uczestnicy przemaszerowali pod pomnik niepodległości, koło Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie następnie Bogdan Kuć – prezes STH wspólnie z harcerzami ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie przeprowadził Apel Poległych. Po apelu głos zabrał Wojciech Witczak, Wójt Gminy Stanisławów, który przypomniał kilka ważnych dla Polski faktów historycznych. Uroczystości zakończyły się po złożeniu kwiatów pod pomnikiem ku czci poległym w walce z faszyzmem w latach 1939-1945.  

♦ W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w miejscowości Borucza 7 kwietnia 2013 r. miały miejsce obchody upamiętniające potyczkę powstańców z wojskami carskimi, która miała miejsce 20 marca 1863 r. Znajduje się tu mogiła 18 -tu poległych w bitwie powstańców z oddziału dr Władysława Czarkowskiego. Uroczystości rozpoczęto o godz. 13.00 inscenizacją bitwy Powstania Styczniowego pod Boruczą. Grupa rekonstrukcyjna, dzięki bogatemu wyposażeniu i bardzo dobrej grze aktorskiej świetnie odwzorowała wydarzenia z 1863 r. Po zakończeniu inscenizacji odprawiono polową Mszę Świętą. Podniosłość uroczystości podkreślił wytęp chóru LUX Mea z Tłuszcza oraz występ solistów : Pani Joanny Horodko i Piotra Rafałko. Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia oraz złożenie wieńców pod pomnikiem poległych w bitwie. W przemówieniu Wójta Gminy Strachówka - Piotra Orzechowskiego znalazł się cytat z książki Stefana Żeromskiego pt. Rozdziobią nas kruki, wrony", dotyczący bestialsko zamordowanego przez Moskali, powstańca Winrycha. Duża frekwencja oraz obecność młodego pokolenia na tegorocznych obchodach Powstania Styczniowego oznacza, że ludzie wciąż pamiętają o poległych bohaterach, o ich heroizmie i poświęceniu. Na uroczystości było około 700 osób. Oraz trzech członków STH Jarosław Stryjek i Bogdan Kuć, którzy prowadzili część uroczystości dotyczącą inscenizacji i bitwy oraz Zbigniew Orych.

2. Kwesta na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku.

STH było organizatorem kwesty jaka została przeprowadzona w dniu 1 listopada na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku. W kweście wspólnie z członkami STH kwestowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustelniku, nauczyciele i uczniowie ze szkół w Stanisławowie i Pustelniku, młodzież z Pustelnika i Stanisławowa, harcerze, radni gminy Stanisławów i sołtysi. Łącznie ponad 40 osób. Za kwestę w Pustelniku odpowiedzialny był Waldemar Gołębiewski a za kwestę w Stanisławowie prezes STH Bogdan Kuć. Kwesta przyniosła dochód w wysokości 3567zł i 62 gr.

3. Wystawy historyczne

W dniu 2 czerwca 2012 roku, STH zorganizowało w Szkole Podstawowej w Ładzyniu, wystawę historyczną poświęconą walkom narodowowyzwoleńczym, podczas obchodów 100-lecia tej szkoły. Wystawę przygotowali: Zenon Sienkiewicz, Tadeusz Wieczorek i Bogdan Kuć. Podobną wystawę zorganizowano również w dniu otwartym w Szkole Podstawowej w Stanisławowie. Drugą wystawę przygotowali Agnieszka Badura, Adam Wiącek i Bogdan Kuć.

4. Publikacje.

W czerwcu 2012 r. wydano publikację w formie albumu pt. „Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów”. Album zawiera fotografie i opisy ponad 170 krzyży i kapliczek na 108 stronach kredowego papieru, ze wspomnianego terenu. Album wykonali Jerzy Jackiewicz, Piotr Wasilkowski i Bogdan Kuć, pod redakcją ostatniego z autorów. W październiku wydano kartę okolicznościową z widokiem nagrobka rodziny Masłowskich z cmentarza parafialnego w Stanisławowie, po przeprowadzonych pracach renowacyjno konserwatorskich.

Przez cały okres sprawozdawczy zbierano i przygotowywano materiały do pierwszego zeszytu Rocznika Stanisławowskiego. Redakcja w składzie: Bogdan Kuć – redaktor naczelny, Tomasz Czajkowski, Janusz Kuligowski i Andrzej Plichta dokonała wyboru artykułów otrzymanych od autorów. Cały nakład Rocznika Stanisławowskiego zostanie wydrukowany do 15 maja, a na 17 maja zaplanowana jest jego promocja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanisławowie.

5. Renowacja nagrobków

W okresie sprawozdawczym wykonano renowację i konserwację nagrobka rodziny Masłowskich z 1916 r., znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Stanisławowie. Całkowity koszt wyniósł 18 000 zł. 15000 zł pochodziło z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego, pozostałe 3000 zł z kwest przeprowadzonych na cmentarzu w Stanisławowie w dniu 1 listopada w 2011 r. i 2012 roku.

W międzyczasie dzięki staraniom prezesa Bogdana Kuć, a na wniosek spadkobierczyni nagrobka Teofili Walewskiej v. Kraszewskiej z Tacikowskich, prawnuczki, pani Aliny Szyćko konserwator wpisał nagrobek do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

W tym roku planowana jest renowacja nagrobka Maryanny z Humięckich Wnorowskiej z 1856 r., który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Pustelniku.

Bogdan Kuć