Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów

autorzy: Bogdan Kuć

krzyzekapliczkiifugirkiprzydroznenatereniegminystanislawow

Zamów publikację!

Informacje o publikacji wkrótce.