Rocznik Stanisławowski, Zeszyt 2 - 2014

autorzy: Bogdan Kuć, Andrzej Plichta, Tomasz Zdanowicz, Grzegorz Witkowski, Stanisław Kowalczyk, Elżbieta Tacikowska, Janusz Kuligowski, Sławomir Kuligowski, Piotr Dorosz, Janina Wrzoskówna, Władysław Kazimierz Tabiszewski, Tomasz Czajkowski, Stanisław Borucki, Krystyna Sażyńska

rocznik2

Zamów publikację!

Spis treści:

Wstęp

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Andrzej Plichta - Stara garncarnia w Mińsku, a ród Licińskich – uwagi genealogiczne

Tomasz Zdanowicz - Krótka historia dzwonów

Grzegorz Witkowski - W poszukiwaniu Wymyśla, czyli karty do dziejów Choszczówki

Bogdan Kuć - Rys historyczny powiatu i obwodu stanisławowskiego

Stanisław Kowalczyk, Elżbieta Tacikowska - Historia Banku Spółdzielczego w Stanisławowie 1924–2014

Janusz Kuligowski - Powiat mińskomazowiecki w przededniu II Wojny Światowej

Sławomir Kuligowski - Powiat miński w latach 1944-1950

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Piotr Dorosz - Chłopskie silva rerum – notatnik Jana Kucia z Cyganki

Janina Wrzoskówna - Monografia gminy Ładzyń

Władysław Kazimierz Tabiszewski - Pamiętnik

Tomasz Czajkowski - Szczegółowy spis wartości

Stanisław Borucki - Wspomnienia 1938-1939r.

Krystyna Sażyńska - Ucieczka

III. BIOGRAFIE
Bogdan Kuć - Marian Brunon Piasecki 1904 – 1980

IV. VARIA
Tomasz Zdanowicz - Hołd wierszem składany

Bogdan Kuć - Biblioteka w Stanisławowie

Bogdan Kuć - Dwór Bony w Stanisławowie

V. KRONIKA
Bogdan Kuć - Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego
Fotokronika