Promocja "Rocznika Stanisławowskiego - zeszyt 2" - relacja

Dnia 4 października 2014r. o godzinie 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanisławowie odbyła się promocja "Rocznika Stanisławowskiego - zeszyt 2".

To druga już publikacja "Rocznikowa", która wyszła z rąk Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego, zeszyt drugi zawiera 316 stron opisujących dzieje i wspomnienia osób związanych ze Stanisławowem oraz z jego okolicami.

Promocję rozpoczęła pani Wiesława Czapska witając wszystkich przybyłych, po czym głos oddała uczennicom ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Stanisławowie, które wprowadziły gości w odpowiedni nastrój, recytując wiersze, między innymi Cypriana Kamila Norwida.

Następnie głos zabrał prezes Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego - Bogdan Kuć, który podziękował współautorom za pracę i wkład na rzecz nowej publikacji oraz opisał treści znajdujące się w najnowszym wydaniu.
Po zakończeniu prezentacji "Rocznika" na ręce prezesa kwiaty i gratulacje złożyła pani Wiesława Czapska, głos zabrali przybyli goście oraz współautorzy gratulując Towarzystwu odnoszonych sukcesów.

Każdy z przybyłych gości otrzymał w prezencie egzemplarz "Rocznika" z wybraną przez siebie dedykacją oraz podpisami współautorów, którzy byli obecni na promocji.

Po części oficjalnej na gości czekał "Rocznikowy" tort oraz słodki poczęstunek.

Osoby zainteresowane nabyciem "Rocznika Stanisławowskiego - zeszyt 2" - prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy.

 

Spis treści

Wstęp……………………………………………………………..........…………… 5

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

Andrzej Plichta
Stara garncarnia w Mińsku, a ród Licińskich – uwagi genealogiczne…………6

Tomasz Zdanowicz
Krótka historia dzwonów…………………………………………………........…..37

Grzegorz Witkowski
W poszukiwaniu Wymyśla, czyli karty do dziejów Choszczówki………….....…42

Bogdan Kuć
Rys historyczny powiatu i obwodu stanisławowskiego …………………...…...57

Stanisław Kowalczyk, Elżbieta Tacikowska
Historia Banku Spółdzielczego w Stanisławowie 1924–2014. …………..……68

Janusz Kuligowski
Powiat mińskomazowiecki w przededniu II Wojny Światowej ………….....….. 83

Sławomir Kuligowski
Powiat miński w latach 1944-1950…………………………………….......…… 108

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

Piotr Dorosz
Chłopskie silva rerum – notatnik Jana Kucia z Cyganki…………………… 147

Janina Wrzoskówna
Monografia gminy Ładzyń……………………………………………….....…..181

Władysław Kazimierz Tabiszewski
Pamiętnik……………………………………………………………......……… 224

Tomasz Czajkowski
Szczegółowy spis wartości…   …………………………………………..….. 240

Stanisław Borucki
Wspomnienia 1938-1939 r. …………………………………………….……246

Krystyna Sażyńska
Ucieczka………………………………………………………………...….…. 286

III. BIOGRAFIE

Bogdan Kuć
Marian Brunon Piasecki 1904 – 1980. …………………………....…..…. 289

IV. VARIA

Tomasz Zdanowicz
Hołd wierszem składany …………………………………………….……… 295

Bogdan Kuć
Biblioteka w Stanisławowie ……………………………………………..….. 300

Bogdan Kuć
Dwór Bony w Stanisławowie …………………………………………..…… 304

V. KRONIKA

Bogdan Kuć
Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego……….……… 306

Fotokronika ………………………………………………………………… 309