ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STH - w skrócieZebranie odbyło się 5 marca 2011r. w świetlicy Szkoły Podstawowej w Stanisławowie o godzinie 15:30 na które przybyło 16 osób. Ze względu na to, że nie wszyscy się ze sobą znali nastąpiła szybka prezentacja, podczas której każdy przedstawił swoją osobę reszcie grupy.


Władysław Kulma został wybrany na przewodniczącego zebrania, natomiast stanowisko protokolanta objął Zenon Sienkiewicz. Przybyli zapoznali się z propozycją statutu, do którego wprowadzono kilka drobnych poprawek, a następnie przyjęto jednogłośnie.

Zebrani wybrali następujący skład zarządu:

Prezes - Bogdan Kuć
Zastępca Prezesa - Adam Wiącek
Sekretarz- Katarzyna-Dorota Gochna
Skarbnik  - Anna Zdanowicz
Członek zarządu - Janusz Sierhej
Członek zarządu - Zenon Sienkiewicz
Członek zarządu - Wanda Zdanowicz

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodniczący- Dariusz Kraszewski
Sekretarz - Jarosław Prażmowski
Członek komisji - Waldemar Gołębiewski

Ustalono wysokość składki członkowskiej w kwocie 20zł/rok.

Ustalono również plan pracy stowarzyszenia na rok bieżący.

Więcej informacji wkrótce.

Kilka minut po godzinie 18 zebranie założycielskie dobiegło końca.

Wszystkich chętnych wstąpieniem do Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy do zakładki  "Jak zostać członkiem STH"

Adam Wiącek